Sarawak ID | Register

Majlis Adat Istiadat Sarawak

Bejalai Bertungkatka adat, Tinduk bepanggalka Pengingat

Polls
Announcements

CARTA ORGANISASI

Majlis Adat Istiadat Sarawak diketuai oleh Ketua Majlis. Setiausaha Majlis pula merupakan Ketua Pengawai Pentadbiran Majlis (CEO) yang bertanggungjawab dalam urusan seharian Majlis, penyelarasan dan penyeliaan aktiviti penyelidikan dan pelaksanaan keputusan yang telah dibuat oleh Lembaga Majlis.

Para ahli Lembaga Majlis pula terdiri daripada Ketua Majlis, wakil daripada Jabatan Ketua Majlis dan tidak lebih daripada enam ahli daripada pelbagai kumpulan Dayak.

Terdapat empat seksyen penyelidikan: Iban, Bidayuh, Orang Ulu dan Melanau. Setiap seksyen penyelidikan diketuai oleh Ketua Seksyen Penyelidik.

 

Majlis Adat Istiadat Sarawak (MAIS)

Lot 10176, Block 59,

Muara Tuang Land District

Jalan Dato Mohammad Musa

94300  KOTA SAMARAHAN

Telefon   :+6082-662367/ 662368

Fax         :+6082-662375

Alamat Sesawang: https://nativecustoms.sarawak.gov.my/

Email      : mais@sarawak.gov.my


PERKAHWINAN MENGIKUT ADAT DI SARAWAK

Soalan

:

Bolehkah kaum peribumi Sarawak kahwin mengikut adat?

Jawapan

:

Boleh.

___________________________________________________

Soalan

:

Bolehkah Cina Sarawakian/ India Sarawakian berkahwin dengan peribumi Sarawak?

Jawapan

:

Boleh.

___________________________________________________

Soalan

:

Boleh atau tidak peribumi Sarawak yang lahir di Semenanjung Malaysia(seperti anak tentera/polis) tetapi sekarang tinggal menetap di Sarawak, berkahwin mengikut Adat serta memohon Surat Tikah?

 

Jawapan

:

Permohonan boleh dipertimbangkan jika seseorang itu telah tinggal menetap di Sarawak dengan syarat dia menukar alamat dalam kad pengenalan menggunakan alamat tetap di Sarawak. (Mykad boleh dipertimbangkan dan hendaklah bermula dengan huruf:

i) Mykad Malaysia dengan huruf 'K'.

___________________________________________________

Soalan

:

Bolehkah status seseorang sama ada masih bujang/dara yang ingin berkahwin disemak secara online?

Jawapan

:

Boleh. Kerana sekarang sudah menggunakan sistem talian “Online”. Tetapi bagi daaerah yang BELUM menggunakan sistem online boleh menyemak maklumat pasangan melalui:-

i) Minta  Pegawai Daerah/DO untuk menulis surat kepada DO di tempat asal orang itu,sebab jika dia pernah berkahwin mengikut Adat, rekodnya boleh diperiksa di “counterfoil” Surat Tikah.

ii) periksa di JPN untuk memastikan orang itu tidak pernah berkahwin mengikut Law Reform (Marriage & Divorce) Act 1976

Soalan

:

Bolehkah bukan warga negara Malaysia berkahwin dengan peribumi Sarawak mengikut Adat?

Jawapan

:

Tidak boleh selepas 21 September 2006

___________________________________________________

Soalan

:

Bolehkah bukan Sarawakian berkahwin dengan peribumi Sarawak mengikut adat?

Jawapan

:

Tidak boleh.

___________________________________________________

Soalan

:

Bolehkah satu pasangan telah tinggal bersama secara sulit contohnya isterinya berumur kurang daripada 16 tahun ataupun suami berumur kurang daripada 18 tahun berkahwin?

Jawapan

 

Adat tidak menyebut umur seseorang yang boleh berkahwin. Pasangan tersebut boleh memohon Sijil kahwin daripada Penghulu. Sebelum penghulu meluluskan permohonan:-

i) Pasangan itu BOLEH dikenakan tindakan mengikut Adat

ii) Ibu-bapa kedua pihak hendaklah membuat secara bertulis menyatakan mereka 'tiada bantahan' untuk mengelak menjadi kes rogol.

________________________________________________

Soalan   Siapa yang boleh berkahwin di bawah Adat Bumiputra Sarawak?
Jawapan   Bumiputra Sarawak memegang Kad Pengenalan Mykad / Sarawak (dengan huruf 'K' atau nombor kod MyKad Sarawak) atau sesiapa sahaja yang lahir di Negeri Sarawak.

Ini bereti :-
(a) Warga sarawak yang bukan bumiputra Sarawak boleh berkahwin dengan seseorang Bumiputra Sarawak di bawah adat,
(b) Warganegara Malaysia yang bukan warga Sarawak tetapi dilahirkan di dalam Negeri Sarawak boleh berkahwin dengan seseorang Bumiputra Sarawak di bawah adat
(c) Anak kepada Bumiputra Sarawak yang dilahirkan di luar Negeri Sarawak tidak berhak berkahwin di bawah adat kecuali ada salah satu pihak dilahirkan di dalam Negeri Sarawak.
Ini bereti :-

(a) Warga sarawak yang bukan bumiputra Sarawak boleh berkahwin dengan seseorang Bumiputra Sarawak di bawah adat,

(b) Warganegara Malaysia yang bukan warga Sarawak tetapi dilahirkan di dalam Negeri Sarawak boleh berkahwin dengan seseorang Bumiputra Sarawak di bawah adat

(c) Anak kepada Bumiputra Sarawak yang dilahirkan di luar Negeri Sarawak tidak berhak berkahwin di bawah adat kecuali ada salah satu pihak dilahirkan di dalam Negeri Sarawak.

Soalan   Bolehkah sesuatu perkahwinan di bawah Adat yang dilangsungkan dalam tahun 1990, didaftar dalam tahun 2000?
Jawapan   Boleh
Soalan   Siapa yang boleh mendaftar perceraian bumiputra di bawah adat masing-masing? Adakah sijil perceraian dikeluarkan.?
Jawapan   Penghulu kawasan tersebut sahaja. Ada. Borang B bagi adat bertulis. Mulai 01 November 2008, borang-borang Perkhawinan dan Perceraian bagi semua kaum Bumiputra Sarawak yang tidak mempunyai adat bertulis akan menggunakan format yang standard.

Soalan   Bolehkah perkahwinan yang diupacarakan di bawah Adat Iban dimana pihak lelaki/ perempuan adalah seorang kayan, dibubar di bawah Adat Kayan?
Jawapan   Tidak boleh. Perceraian hanya sah sekiranya dibubarkan menggunakan Adat Iban.
Soalan   Bolehkah perkahwinan yang diupacarakan di bawah Adat Istiadat Bumiputra, dibubarkan di bawah Undang-undang Malaysia Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan & Perceraian) 1976 semasa kedua-dua pihak berada diluar Negeri Sarawak?
Jawapan   Tidak boleh.
Soalan   Bolehkah perkhawinan yang diupacarakan di bawah Adat Istiadat Bumiputra, dibubarkan di bawah Undang-undang Perkahwinan & Perceraian diluar Malaysia?
Jawapan   Tidak boleh.
Soalan   Bolehkah seorang Bumiputra yang beragama kristian berkahwin di bawah Adat Istiadat Bumiputra?
Jawapan   Boleh
Soalan   Bagaimanakah cara untuk memohon sijil kahwin dan cerai?
Jawapan   a) Surat permohonan kepada Pejabat Daerah dimana tersimpan rekod perkahwinan atau perceraian berkaitan. Tidak ada caj dikenakan.

(b) Bagi orang awam, laporan polis diperlukan/ mencukupi.

(c) Sijil akan ditandatangani oleh Pegawai Daerah / Pegawai Tadbir Sarawak serta nama, jawatan dan cop rasmi. Cabutan bernombor siri baru akan ada rujukan kepada surat nikah/ cerai berkaitan.
_____________________________________________________

 

 

 

 

 

Perkhidmatan Kami

1. Pengekodan Adat dan tradisi asli menjadi Undang-undang Adat.

2. Mengkaji dan Meminda Undang-Undang Adat.

3. Pentadbir dan penyelaras Sistem Elektronik Perkahwinan Asli (NAMES).

4. Status perkahwinan memeriksa 'ON LINE' pasangan yang menggunakan 'NAMES'.

5. Sahkan kesahihan perkahwinan dan perceraian di bawah Undang-undang Adat Anak Negeri.

6. Penyediaan bahan dan rujukan lain untuk penyelidikan.

7. Lekapan pelajar untuk latihan industri.

8. Bercakap mengenai adat dan tradisi.

9. Tafsiran Undang-Undang Adat

9. Tafsiran Undang-Undang Adat.

10. Khidmat nasihat mengenai adat dan tradisi.

Selamat datang ke Laman web rasmi Majlis Adat Istiadat Sarawak (MAIS).

Kemajuan dalam teknologi maklumat pada masa kini telah membuat akses ke laman web MAIS dengan mudah dan cepat. Laman web ini memberikan gambaran mengenai peranan dan fungsi Majlis Adat Istiadat Sarawak.

Laman web ini direka untuk memberi maklumat yang berkaitan dengan peranan dan fungsi serta struktur organisasi Majlis Adat Istiadat Sarawak (MAIS). Ia juga memberikan maklumat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan serta pelbagai program dan aktiviti yang telah dijalankan.

 

Direktori kakitangan

MENEROKAI VISI

Mengenai Kami

Majlis Adat Istiadat Sarawak menguruskan semua perkara yang berkaitan dengan undang-undang adat dan Adat pelbagai penduduk asli Sarawak selain daripada orang Melayu atau orang asli yang menganut agama Islam. "Adat" ertinya adat resam atau badan adat yang tidak memberikan kesan yang sah menurut Undang-undang Adat Adat (Deklarasi), 1996 (Cap.22) atau undang-undang bertulis lain dan dianggap merangkumi tradisi dan budaya orang asli.

Kuasa yang diberikan kepada Majlis terletak di bawah Ordinan Majlis Adat Istiadat Sarawak 1977 bersama dengan tiga (3) undang-undang subsidiari lain seperti di bawah:


(i) Ordinan Mahkamah Anak Negeri 1992

(ii) Peraturan Mahkamah Anak Negeri 1993 dan

(iii) Ordinan Adat Resam (Deklarasi) 1996.

Majlis Adat Istiadat Sarawak deals with all matters relating to the customary laws and Adat of the various natives of Sarawak other than Malays or natives who profess Islamic religion. " Adat " means a native custom or body of customs to which lawful effect has not been given thereto under the Native Customs (Declaration) Ordinance, 1996 (Cap.22) or any other written law and shall be deemed to include the tradition and culture of the natives.

 

The authority conferred upon the Majlis is vested under the Majlis Adat Istiadat Sarawak Ordinance 1977 together with three (3) other subsidiary legislations as below:

(i) Native Courts Ordinance 1992

(ii) The Native Courts Rules 1993 and

(iii) Native Customs (Declaration) Ordinance 1996.

Misi Kami

Sebagai penjaga untuk memelihara, memelihara dan mempromosikan undang-undang adat dan adat orang asli Sarawak.

Visi Kami

Kewibawaan pada Adat.

 

Majlis Adat Istiadat Sarawak

Sorotan

Lihat Semua